KOLOK Projectband

Popkoor KOLOK heeft circa 25 enthousiaste, zingende, leden onder leiding van een professionele dirigent. Het koor zingt in 5 stemgroepen. Wij verzorgen jaarlijks diverse optredens. Ook zoeken we regelmatig naar een “competitie-element” waarbij we onze kwaliteiten kunnen meten met andere koren. Dit kan zowel in Nederland als daarbuiten zijn. KOLOK is al 3 keer Nederlands kampioen in haar klasse (lichte muziek) geworden. We streven ernaar om om de 2 jaar aan een (buitenlands) festival deel te nemen waaraan een trip van enkele dagen wordt gekoppeld.

Onze droom is om in de toekomst te kunnen repeteren en optreden met een vaste band. Zolang dit niet bereikt is, werken we met veel plezier voor grotere optredens samen met een losse groep muzikanten. We houden daarvoor een lijst bij met contactgegevens van muzikanten die door ons gevraagd willen worden om mee te werken aan een project. Een project bestaat doorgaans uit 2 tot 3 repetities, gevolgd door een optreden.

Kandidaat projectmuzikanten

Een muzikant die het leuk vindt om uitgenodigd te worden voor projecten, wordt gevraagd om bij wijze van auditie een repetitie mee te komen spelen. De te spelen nummers worden vooraf ter beschikking gesteld. Na de repetitie zal de dirigent samen met onze vaste pianiste en een bestuurslid bespreken of de auditie met positief resultaat is afgelegd. Het besluit wordt direct daarna met motivatie medegedeeld aan de muzikant. Bij een positief resultaat worden zijn of haar contactgegevens opgenomen op onze projectlijst, eventueel met informatie over beschikbaarheid.

Repetities

KOLOK heeft een professionele dirigent met een conservatorium achtergrond. Voorafgaand aan een optreden, repeteert de projectband een aantal keer onder zijn leiding samen met het koor. Hoeveel repetities nodig zijn zal afhangen van het aantal en de moeilijkheid van de nummers die worden uitgevoerd. Dit wordt in overleg met de bandleden door de dirigent bepaald maar zal meestal neerkomen op twee tot vier repetities.

Instrumenten

KOLOK bezit de volgende instrumenten die door projectmuzikanten kunnen worden gebruikt: (Electronisch) drumstel, Basversterker, Gitaarversterker, Piano, Synthesizers.

Onkosten en verzekering

Ons uitgangspunt is dat projectmuzikanten samen met ons koor hun hobby beoefenen. Een instrument is nodig voor die hobby en onderhoud en slijtage zijn daarom voor eigen rekening. Muzikanten die op projectbasis met KOLOK meespelen zijn geen lid en betalen dus geen contributie. KOLOK vergoedt voor projectmuzikanten 1 consumptie per repetitie of optreden en reiskosten à € 0,19 per kilometer tot maximaal €10 per dag.

Muziekinstrumenten die geen eigendom zijn van KOLOK maar die wel worden gebruikt bij repetities en optredens, zijn middels een door de vereniging afgesloten instrumentenverzekering gedekt tegen diefstal en schade. Bij schade dient eerst de veroorzakende partij aansprakelijk te worden gesteld. De muzikanten zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave bij het bestuur van het gebruikte instrumentarium.