nieuws

Kolok start binnenkort met online repeteren via Jamulus

Via het inmiddels bij vele koren en muzikanten gebruikte software-programma Jamulus start Kolok binnenkort met online repeteren in een virtuele repetitieruimte.

De voorbereidingen zijn in volle gang om de software bij alle leden geinstalleerd en geconfigureerd te krijgen.

Met Jamulus (voor geluid) en Zoom (voor beeld) wordt het mogelijk om gezamenlijk op afstand te repeteren alsof we weer echt live bij elkaar zijn.