Fans & Friends

Kolok kent een groep donateurs die haar een warm hart toedragen. Mede door hen zijn we (onbewust) geneigd de spreekwoordelijke lat net iets hoger te leggen om zo mooie prestaties te blijven leveren.

Onze Fans & Friends komen vaak uit de directe omgeving (familie, vrienden en bekenden) maar ook hebben we Fans & Friends die geen binding hebben met Kolok. Zij waarderen onze muzikale prestatie en daar zijn we maar wat trots op!

Door de immateriële en materiële bijdrage van onze Fans & Friends zijn we tot meer in staat. Hierdoor kunnen we blijvend werken aan kwaliteit en vasthouden wat we hebben bereikt.

Een materiële bijdrage bestaat vrijwel altijd uit een financiële bijdrage. Soms komt het voor dat er middelen of diensten beschikbaar worden gesteld.
De financiële bijdrage om Fan & Friend van Kolok te worden is vrij. Alle beetjes helpen en het zal goed worden besteed!

Als u Fan & Friend wilt worden volstaat het om een mail te sturen naar de commissie Fans & Friends: fansfriends@kolok.nl. Zij zullen dan contact met u opnemen en u (liefst per mail) een formulier toesturen waarmee alles in werking wordt gezet.

Wanneer u geen Fan & Friend wilt worden maar wel een donatie wilt doen is dat uiteraard ook mogelijk. U kunt uw bijdrage dan storten op rekening NL43 RABO 0171 0245 40 o.v.v. donatie met uw naam en adres gegevens.

NAMENS KOLOK HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID !