Fans & Friends

Kolok kent een grote groep supporters die gegrepen zijn door het “Kolok-virus”. Zij zijn voor ons de ambassadeurs van onze vereniging. Tegelijkertijd zijn zij voor KOLOK een stimulans om prestaties te blijven leveren. Door hen zijn we (onbewust) geneigd de spreekwoordelijke lat, net iets hoger te leggen.

Onze Fans & Friends komen vaak uit de directe omgeving (familie, vrienden en bekenden) maar ook kennen we veel Fans & Friends die geen binding hebben met KOLOK. Zij waarderen onze muzikale prestatie en daar zijn we maar wat trots op!

Door de immateriële en materiële bijdrage van onze Fans & Friends zijn we tot meer in staat. Hierdoor kunnen we blijvend werken aan kwaliteit en vasthouden wat we hebben bereikt.

Een materiële bijdrage bestaat vrijwel altijd uit een financiële bijdrage. Soms komt het voor dat er middelen of diensten beschikbaar worden gesteld.
U mag zich al Fan & Friend van KOLOK noemen vanaf een jaarlijkse bijdrage ter grootte van € 15,-. Meer mag natuurlijk ook. Het zal goed worden besteed!

 

Natuurlijk levert KOLOK een tegenprestatie:

  • We houden u regelmatig op de hoogte door middel van onze nieuwsbrieven.
  • U ontvangt korting op de toegangsprijzen bij een door KOLOK georganiseerd concert, voor 2 kaarten per Fan & Friend.
  • Wij organiseren ieder jaar een speciale muzikale verrassing, exclusief voor onze Fans & Friends en sponsoren.

Als u Fan & Friend wilt worden volstaat het een mail te sturen naar de commissie Fans & Friends: fansfriends@kolok.nl. Zij zullen dan contact met u opnemen en u (liefst per mail) een formulier toesturen waarmee alles in werking wordt gezet.

Wanneer u geen Fan & Friend wilt worden maar wel een donatie wilt doen is dat uiteraard ook mogelijk. U stort uw bijdrage op rekening 17.10.24.540 (NL43 RABO 0171 0245 40) o.v.v. donatie met uw naam en adres gegevens.

NAMENS KOLOK HARTELIJK DANK VOOR UW BETROKKENHEID !